Claudicatio Intermittens/Etalagebenen

etalagebenen
Etalagebenen is een ziekte in de slagaderen, deze zijn vernauwd.
De slagaderen verzorgen uw lichaam van zuurstofrijk bloed. Om de spieren te laten functioneren is zuurstofrijk bloed nodig. Wanneer er door vernauwingen of verstoppingen onvoldoende bloed kan doorstromen naar uw benen, ondervindt u daar hinder van.
Bij inspanning (lopen) ervaart u een toenemend krampgevoel in uw benen (met name de onderbenen) waardoor u niet meer in staat bent om verder te lopen. Na een korte tijd gerust te hebben, heeft er gedeeltelijk herstel plaats gevonden en kunt u weer tijdelijk verder.
Omdat mensen vaak even voor een winkelruit blijven staan tot de pijn minder is, wordt er gesproken van “etalagebenen”. De medische term hiervoor is Claudicatio Intermittens.
Onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut gaat u hieraan werken middels looptherapie. Dit zal leiden tot een grotere loopafstand en vergroting van de pijntolerantie. Ook zal er eventueel aandacht zijn voor uw leefstijl, want dit heeft grote invloed op de resultaten van uw behandeltraject.
Met een doorverwijzing van uw arts heeft u recht op looptherapie. Uit de basisverzekering wordt tot 37 behandelingen vergoedt.
Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via info@fysio-active.com of +31 (0)6 10 89 46 46.
Scroll naar boven