Privacyverklaring

Wij als Fysioactive houden, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Via de onderstaande punten willen wij u inzicht geven in wat wij doen om deze gegevens te beschermen en wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.
Welke gegevens verwerken wij:
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN nummer
 • Verzekeringsgegevens
 • Verder verwerken wij al de gezondheidsgegevens die wij nodig achten voor de totstandkoming van een passende conclusie m.b.t. het gezondheidsprobleem en uw hulpvraag.

  Wie hebben toegang tot uw gegevens:

  Uw gegevens worden alleen gebruikt voor behandeling binnen onze praktijk. Binnen de praktijk hebben, behalve uw behandelend therapeut, nog een aantal medewerkers toegang tot uw dossier. Het gaat dan om overige fysiotherapeuten, administratief medewerkers en eventuele stagiaires. Deze personen hebben geheimhoudingsplicht en zullen alleen gebruik maken van hun mogelijkheid tot inzage in uw dossier indien noodzakelijk voor een goede afhandeling van onze dienstverlening, bijvoorbeeld een waarneming of declaraties bij uw zorgverzekering.

  Wat doen wij om uw gegevens te beschermen

  De inhoud van de dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus software. Papieren gegevens, zoals verwijzingen en vragenlijsten, worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.

  Verstrekking aan derde

  Wij maken gebruik van externe diensten voor het registreren van uw gegevens, controleren van uw verzekeringsgegevens en het versturen van patiënt tevredenheidsonderzoeken. Met al deze partijen hebben wij overeenkomsten waarin staat aangegeven dat ook zij voldoen aan de wettelijke eisen voor gegevensbescherming. Voor het verstrekken van medische gegevens aan overige partijen, bijvoorbeeld voor overleg met andere medisch specialisten, vragen wij altijd vooraf toestemming aan u.

  Behandelingsgrondslag

  Behandelingsovereenkomst.

  Bewaartermijn

  De wettelijke bewaartermijn is vijftien jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’.

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage in uw eigen gegevens en het recht op correctie van deze gegevens indien deze:
 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; – op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.
 • Verder heeft u het recht ons te verzoeken om uw gegevens aan u over te dragen (dataportabiliteit).

  Klachtenregeling

  Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut of andere aspecten van onze organisatie kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  Voor vragen met betrekking tot het bovenstaande, en natuurlijk ook voor al uw andere vragen staan wij altijd ter beschikking!
  Scroll naar boven